Wat doet een heetwerkwacht?

Een heetwerkwacht is iemand die preventief toezicht houdt tijdens werkzaamheden waar gevaarlijke risico’s aan verbonden zijn. Het gaat hierbij om werkzaamheden met open vuur in de (petro)chemische industrie. Op deze manier worden brand en onveilige situaties op het werk voorkomen. Een heetwerkwacht heeft dus een zeer belangrijke taak. De heetwerkwacht controleert of de werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Daarnaast treedt hij of zij streng op wanneer wordt opgemerkt dat men zich niet houdt aan de voorgeschreven regels. Een heetwerkwacht houdt contact met de werknemers. Dit gebeurt in of buiten de besloten ruimte en ook in de controlekamer. Van tevoren moeten verschillende dingen goed geïnspecteerd worden. Dit gaat bijvoorbeeld om TRA, procedures, het evacuatieplan en over de inhoud van de werkvergunning. Daarnaast vindt een inspectie plaats wat betreft de veiligheid van de werkplek. Door het dagelijks rapporteren en het rapporteren van incidenten. Ook checklists neemt de heetwerkwacht onder zijn of haar hoede.

Wat te doen in geval van alarm
In een noodgeval heeft de heetwerkwacht de verantwoordelijkheid over het alarmeren van de hulpdiensten. Ook draagt hij of zij zorg voor de evacuatie van de werknemers. Wanneer er sprake zou zijn van levensbedreigend gevaar, stuurt hij of zij de mensen aan om het werk stil te leggen. Dit geldt alleen wanneer er sprake is van levensbedreigend gevaar. In elk ander geval is de procedure van de werkgever van kracht. Mocht er brand uitbreken, dan kan een heetwerkwacht een kleine, beginnende brand blussen met de middelen die beschikbaar zijn.


De taken van een heetwerkwacht
De heetwerkwacht zorgt voor een goede communicatie en controle. Ook is de heetwerkwacht direct in staat te alarmeren wanneer nodig en kan de heetwerkwacht rapporteren. Wanneer je aan de slag wilt gaan als heetwerkwacht moet je beschikken over diverse certificaten, kennis en specifieke vaardigheden.