Outplacement aansluitend bij jouw wensen

Voor veel mensen zal outplacement geen bekende term zijn. Je komt er eigenlijk pas achter wat outplacement is, wanneer je jouw baan kwijt raakt of dreigt kwijt te raken. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals het vervallen van een functie bij een reorganisatie, het niet voldoen aan veranderende functie-eisen of de beslissing van een werkgever dat jij niet meer past binnen het bedrijf. Veel mensen hopen dan ook nooit in aanraking te komen met outplacement.  

Wat is outplacement?

Outplacement staat voor begeleiding die bij je ontslag aangeboden wordt. Met begeleiding wordt bedoeld hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan voor mensen die net hun baan zijn verloren of voor mensen die dreigen hun baan te verliezen. Een werkgever is niet wettelijk verplicht om een outplacementtraject aan te bieden, maar toch doen veel werkgevers dit wel. Werkgevers maken meestal de keuze om wel een traject aan te bieden, omdat dit voor beide partijen vaak de beste oplossing is. Daarnaast kan een werkgever ook zelf kiezen om een outplacementtraject te financieren, om zo hopelijk sneller een nieuwe baan te vinden.

De juiste begeleiding

Er zijn verschillende organisaties die een outplacementtraject aanbieden. Zo kun je kiezen voor outplacement met Loopbaanpoort. Zij gaan te werk via een eenvoudige procedure. Je start altijd met een kennismakingsgesprek. Deze kennismaking is kosteloos, zodat je kunt kijken of je een klik hebt met een van de coaches. Er wordt tijdens dit gesprek gekeken naar wat er voor jouw traject nodig is. Wil je direct aan de slag met solliciteren, dan gaat een coach jou daarbij helpen. Het kan ook zijn dat je eerst het verliezen van de baan moet verwerken of dat je eens wilt overwegen of dat dit wel echt de sector is waar je in wilt werken. De coaches hebben daar ook begrip voor en zullen in dit geval eerst hier aandacht aan besteden binnen jouw traject. Het is dus een combinatie tussen formele en informele hulpverlening, passend bij en afhankelijk van jouw wensen. Na het kennismakingsgesprek volgen er nog drie stappen. De eerstvolgende stap is het ‘persoonlijk profiel’ waarbij jouw vaardigheden, kwaliteiten en talenten in kaart worden gebracht. De volgende stap is het ‘zoekprofiel’, waarbij wordt gekeken naar de sector of de functie waarin jij wilt gaan werken. Hierbij hoort ook hulp bij het maken van een CV, ondersteuning bij het netwerken en zorgen dat jouw gegevens bekend zijn bij werkgevers. Tot slot krijg je ook hulp bij het solliciteren. Outplacement is dus echt bedoeld om jou, na ontslag, weer zo snel mogelijk aan een baan te helpen.