Ontzorging door inzetten van ervaren veiligheidscoördinator

G4S levert professionele trainingen en mankracht voor diverse veiligheidssituaties bij ondernemingen. Het borgen van de veiligheid en het bewaken van een veilige werkomgeving is voor veel bedrijven een dagelijkse uitdaging. G4S komt ondersteunt de klant door zijn personeel optimaal voor te bereiden op een calamiteit. In sommige sectoren kan dat uitlopen op een volledige dagtaak. In zulke gevallen levert G4S ook veiligheidsexperts met verschillende expertises, zoals bijvoorbeeld een veiligheidscoördinator. De experts zullen worden gedetacheerd bij de klant in zeer uiteenlopende disciplines, dit kan voor reguliere of specialistische opdrachten. 

Professionals voor veiligheidstoezicht

Samen met de klant wordt zijn veiligheidswens ingevuld door bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en te bewaken. Voorts worden veiligheidsmiddelen, materialen en mankracht geleverd zodat een totaaloplossing ontstaat. Op het gebied van veiligheidstoezicht levert G4S gekwalificeerde en getrainde veiligheidstoezichthouders, zowel op coördinerend, als op operationeel niveau. Deze experts kunnen de volgende expertise hebben: mangatwacht/buitenwacht, heetwerkwacht, brandwacht, coordinator en een DLP/KVP’er.  

Professionele veiligheidstoezichthouders inzetten

De brandwacht is een goed voorbeeld van zo’n professionele veiligheidstoezichter. De taak van een brandwacht is om brand en onveilige situaties te voorkomen. Hij zorgt met name voor het correct naleven van veiligheidsvoorschriften  en procedures en zal bij niet naleving de medewerkers direct aanspreken. De toezichthouder houdt voortdurend contact met de controlekamer en met medewerkers binnen of buiten de besloten ruimtes. Ook zal hij de werkvergunningen checken alsmede de uitvoering hiervan. Ook stelt hij zich op de hoogte van het aanwezige evacuatieplan. Bij geval van brand zal de veiligheidstoezichthouder de benodigde instanties zoals brandweer en ambulance op de hoogte stellen, ook is hij belast met het zonodig evacueren van de medewerkers. Ook kan G4S een heetwerkwacht leveren. Zijn taak zal zijn het toezichthouden tijdens risicovolle werkzaamheden met open vuur welke met name voorkomen in de petrochemische industrie. Dit is een voornamelijk preventieve functie ter voorkoming van brand of andere onveilige situaties. De heetwerkwacht ziet toe op het correct dragen van beschermende kleding en zal gemachtigd zijn om werknemers persoonlijk aan te spreken als voorschriften worden overtreden.