Online werken

Steeds meer mensen kiezen voor de voordelen van online werken. Sterker nog; een steeds groot deel van de bedrijfsvoering wordt tegenwoordig online uitgevoerd. Welk deel van de werkzaamheden dit precies zijn, heeft onder meer te maken met het niveau van werken. Binnen de Cloud worden namelijk verschillende lagen onderscheiden.

Bestanden worden met applicaties opgeslagen

Wie online wil werken, kan in de Cloud (in de wolken) in technische opzicht diverse verschillende lagen onderscheiden. Zo onderscheiden we IaaS, PaaS en SaaS. Met name bij IaaS en PaaS is behoorlijk wat technische kennis noodzakelijk om op internet werken mogelijk te maken.  Wil je online op deze niveaus werken, raadpleeg dan eerst een IT-professional. Dit maakt dat het meeste directe gebruik van internet werken via SaaS plaatsvindt. Werken doe je dan door bestanden middels applicaties op te slaan en die later vanuit de Cloud weer opvraagt. Je zou online werken dus enigszins kunnen vergelijken met de werking van e-mail.

Software as a Service

SaaS staat overigens voor Software as a Service, en in dat geval werk je zoals gezegd online door een applicatie in de Cloud te gebruiken. De installatie, onderhoud en het beheren van de applicatie wordt door de IT-dienstverlener in orde gemaakt.