Waar vind je outplacement op maat?

Zowel werknemer als werkgever hopen dat een samenwerking zo succesvol mogelijk gaat worden. Echter is dit niet gegarandeerd. Heel jammer, maar zo lopen de zaken soms eenmaal. Outplacement op maat kan deze werknemers een hoop helpen. Soms is outplacement geschikt voor werknemers die ontslagen dreigen te worden, andere keren kan het werknemers helpen die net te horen hebben gekregen dat ze ontslagen zijn. Bij outplacement staat het belang van de werknemer voorop. Soms wordt getracht verbeterpunten aan te wijzen, zodat alles misschien toch nog goed kan komen. Vaak gaat het anders.

Hoe helpt outplacement op maat werknemers?

Ontslag krijgen is sowieso een moeilijke periode. Maar soms kan het ook een periode zijn waar je sterker uit komt. Outplacement op maat helpt hierbij. Werknemers worden begeleid, geadviseerd en ondersteunt tijdens deze moeilijke periode door een bureau (zoals bijvoorbeeld Enroute) die hierin is gespecialiseerd. Zij weten precies wat je nodig hebt en helpen jou om snel een nieuwe werkomgeving te vinden. Zo zit je nooit al te lang zonder een baan. 

Outplacement op maat is dus daadwerkelijk op maat gemaakt voor individuele (ex-)werknemer. Immers is niet ieder persoon hetzelfde, en vergt niet iedereen op dezelfde wijze ondersteuning. Daarom krijgt iedereen een eigen coach die op passende wijze helpt bij uiteenlopende vraagstukken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om sollicitatietraining te ontvangen als dit een facet is waar je moeite mee hebt. Daarnaast is het mogelijk om in groepen outplacement training te ontvangen, mocht dit iets zijn wat je prefereert. Zo is er voor iedereen outplacement op maat te vinden.